Home/Tin Tức Hoạt Động/HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Trần Phú

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

mntranphu 10/10/2023 Lượt xem: 6


Ngày 07/10/2023 Trường MG Trần phú long trọng tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm học 2023-2024. Hội nghị VC-NLĐ là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác CSGD của năm học trước. Mặt khác nghiêm túc rút ra nguyễn nhân tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới.

Với sự thống nhất cao Hội nghị, các đoàn thể đã ký giao ước và cố gắng phấn đấu đạt được những chỉ tiêu đã đề ra trong năm học 2023-2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị viên chức người lao động Trường MG Trần Phú năm học 2023 – 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2023 – 2024.