Home/Tin Tức Hoạt Động/HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Trần Phú

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

mntranphu 04/07/2023 Lượt xem: 4


Sáng ngày 04/10/2022, Trường MG Trần Phú đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023.

Hội nghị cán bộ, viên chức (CB, VC) là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch và biện pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới. Đây cũng là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2021-2022; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.